Точки

Точки от участие в турнири за последните 12 месеца

Милен Петров
HEMUS OPEN(St. George tribute) | PREMIER 1000 | ARENA TENNIS 2018 450
VIDIMA TOUR 2018 | JUBILEE EDITION | GREEN SET SERIES 250 300
PLOVDIV CUP | GREEN SET series 500 | winter indoor 280