Точки

Точки от участие в турнири за последните 12 месеца

Йотко Андреев
ПРАВЕЦ | SINGLE TOUR 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 15
ПРАВЕЦ | SINGLE TOUR III - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 25
ПРАВЕЦ | SUMMER TOUR IV - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 25
PRAVETS OPEN | GREEN SET SERIES 250 90
ПРАВЕЦ | AUTUMN TOUR | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 5
ПРАВЕЦ | AUTUMN TOUR II | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 50