Точки

Точки от участие в турнири за последните 12 месеца

Николай Иванчев
"ВРАЦА́ТА" 2018 | PREMIER 1000 | ARENA TENNIS 80
ПРАВЕЦ | SINGLE TOUR II - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 5
ПРАВЕЦ | SINGLE TOUR III - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 5
ПРАВЕЦ | SUMMER TOUR IV - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 25
PRAVETS OPEN | GREEN SET SERIES 250 50
ПРАВЕЦ | AUTUMN TOUR | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 5
PRAVETS OPEN | TOUR 2019 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 5