Точки

Точки от участие в турнири за последните 12 месеца

Алберт Фархи
ПРАВЕЦ | SINGLE TOUR II - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 5