Точки

Точки от участие в турнири за последните 12 месеца

Лъчезар Кръстев
ARENA TENNIS CUP | MASTERS 2018 1500
METROPOL CUP | PLOVDIV 2018 | SERIES INDOOR 500 500
HEMUS CUP | CLAY series 500 | winter indoor 680
PLOVDIV CUP | GREEN SET series 500 | winter indoor 430