Точки

Точки от участие в турнири за последните 12 месеца

Борислав Константинов
EASTER OPEN | GREEN SET SERIES 250 50
ПРАВЕЦ | AUTUMN TOUR | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 150