Точки

Точки от участие в турнири за последните 12 месеца

Патрик Вълчев
HEMUS OPEN(St. George tribute) | PREMIER 1000 | ARENA TENNIS 2018 180
ПЛОВДИВ 2018 | PREMIER 1000 | ARENA TENNIS 600
ZAGORE OPEN | STARA ZAGORA 2018 | CLAY SERIES 500 200
AVENUE CUP II| BOURGAS 2018 | CLAY SERIES | PREMIER 1000 140
AVENUE CUP II| BOURGAS 2018 | CLAY SERIES | PREMIER 1000 140
PLOVDIV CUP | GREEN SET series 500 | winter indoor 100