Точки

Точки от участие в турнири за последните 12 месеца

Николай Филипов
PRAVETS OPEN | GREEN SET SERIES 250 50
ПРАВЕЦ | AUTUMN TOUR | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 5
ПРАВЕЦ | AUTUMN TOUR II | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 25
PRAVETS OPEN | TOUR 2019 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 5