Точки

Точки от участие в турнири за последните 12 месеца

Иван Златанов
ПРАВЕЦ | SINGLE TOUR 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 50
ПРАВЕЦ | SINGLE TOUR II - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 90
ПРАВЕЦ | SINGLE TOUR III - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 150
ПРАВЕЦ | AUTUMN TOUR | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 25