Точки

Точки от участие в турнири за последните 12 месеца

Николай Василев
ПРАВЕЦ | SINGLE TOUR II - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 25
ПРАВЕЦ | SINGLE TOUR III - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 25
ПРАВЕЦ | SUMMER TOUR IV - 2018 | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 5
PRAVETS OPEN | GREEN SET SERIES 250 10
ПРАВЕЦ | AUTUMN TOUR II | РЕГИОНАЛНА ЛИГА "БАЛКАНЕЦ" 50