Турнири - 2 юни 18

Календар на любителските турнири на „Сдружение за спорт и социални дейности ACTIVE”, за развитие на спорта за хора с увреждания и хора от различни маргинални групи в неравностойно положение.

Поканете приятели (след вход в системата).