Турнири 2017

Календар на любителските турнири на „Сдружение за спорт и социални дейности ACTIVE”, за развитие на спорта за хора с увреждания и хора от различни маргинални групи в неравностойно положение.

[invite_friends]